Oefentherapie Cesar

Wat is oefentherapie Cesar?

Oefentherapie Cesar is een actieve therapie die zich richt op het opheffen, verminderen en voorkomen van klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. De behandeling bij een oefentherapeut richt zich op gedragsverandering. Dat wil zeggen dat u zelf anders zal gaan leren bewegen. U bent zelf verantwoordelijk voor thuis oefenen en toepassen van de geleerde houdingen en bewegingen.

De geschiedenis oefentherapie Cesar

Het fundament van het beroep werd gelegd door Marie Cesar (1894-1975). Nadat zij de opleiding Mensendieck had gevolgd richtte zij in 1937 de opleiding Oefentherapie Cesar op. In de beginperiode werd Oefentherapie Cesar door Marie zelf omschreven als: ‘Een bewegingsleer die op eigenwijze wil bijdragen aan de lichamelijke gezondheid door de mens te leren hoe hij zich zo goed mogelijk kan bewegen en door verkeerde houdingen en bewegingen te verbeteren’. Tegenwoordig is de visie van het beroep aangepast. Er wordt niet meer gestreefd naar een ideale houding, omdat er simpelweg geen perfecte houding bestaat. De huidige oefentherapeut Cesar probeert mensen bewust te maken van het eigen houdings- en bewegingspatroon en verbetert dit gericht op de klachten die de patiënt heeft.

Het onderzoek

Bij de eerste ontmoeting zal een gesprek worden gehouden om uw klachten en/of uw hulpvraag duidelijk in beeld te brengen. Hierna wordt geanalyseerd hoe u beweegt en wordt er naar verschillende houdingen gekeken. Afhankelijk van uw klacht zal het verdere onderzoek bestaan uit een aantal specifieke tests gericht op de lichaamslocatie waar de klacht zich bevindt. Met de gegevens uit het gesprek en het lichamelijk onderzoek stelt de oefentherapeut een diagnose op. Aan de hand van de gestelde diagnose wordt vervolgens een persoonlijk behandeldoel en behandelplan voor u opgesteld en met u besproken.

De behandeling

In de behandelingen wordt u bewust gemaakt van uw huidige bewegingsgedrag en krijgt u een betere manier van bewegen aangeleerd. Hiervoor krijgt u vaak huiswerk mee naar huis in de vorm van oefeningen die de spierkracht opbouwen, oefeningen die de mobiliteit (= bewegingsmogelijkheid) van een gewricht vergroten, rekoefeningen etc. De oefeningen vormen de basis voor het verbeteren van uw houdings- en bewegingspatroon in het dagelijks leven. Door deze oefeningen zelf thuis uit te voeren heeft u een actieve bijdrage aan de therapie. Wanneer nodig zullen spieren gemasseerd of gewrichten gemobiliseerd worden als dit nodig is om uw klachten te verminderen en om bij te dragen aan een beter bewegen.